Lister, kök och badrum är oftast det som syns, det är väldigt sällan

en boende ser hur väggen är uppbyggd, därför blir just detaljarbetet

med listverk extra viktigt då det är detaljerna som gör helheten.

Att vi dessutom monterar fler antal meter per arbetsdag med en högre

noggrannhet blir både billigare och mer effektivt för entreprenören.

Luslisten® är varumärkesskyddat av Dakira och får endast användas av Dakira. Grundtanken med produkten är att det skall vara en list som förebygger spridning av vägglöss och andra skadedjur. Den finns för både nybyggnad och för befintliga boenden. Ett utmärkt sätt att skydda sitt boende mot oönskade gäster och även en trygghet för hyresgästen att veta att fastighetsbolaget bryr sig om och gör allt i sin makt för att förhindra spridning av de små krypen.

Om du inte har skyddet idag, kontakta oss eller ditt fastighetsbolag för en konsultation.

Hela företaget har numera gått en fördjupad diplomutbildning kring vägglöss i allmänhet och montageförfarande i synnerhet, detta för att på bästa sätt kunna bistå med hjälp och förståelse vid förebyggande