Varför Ecocover?……

Ecocover ger stora besparingar, dels i inköp av materialet, dels i logistiken att personal kastar det gamla materialet. Det är lätt att jobba med Ecocover och ger enorma fördelar för miljön och ekonomin.

Ecocover är en produkt inom cirkulärt byggande som innebär att återbruka och att återanvända byggmaterial på byggprojekt.et